Buddy-project (Amsterdam)

Support work
Befriending
Talking to others
Listening

Doe je ook mee aan het buddy-project van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen?

Als buddy word je gekoppeld aan één van onze deelnemers. Deze koppeling staat open voor deelnemers die hebben aangegeven graag leuke dingen te willen doen, hun netwerk willen uitbreiden, bij wie geen tot lichte psychische problematiek speelt en wie de Engels of Nederlandse taal redelijk beheerst (tenzij er buddy’s beschikbaar zijn die een andere taal beheersen).


Van buddy’s verwachten wij een open en flexibele houding, een luisterend oor en uiteenlopende interesses. De buddy moet stevig in zijn of haar schoenen staan. Andere voorwaarden voor deelname aan het buddy-project zijn:

  • Minimaal een half jaar betrokken
  • Een keer per twee weken afspreken met ASKV-deelnemer
  • 1 keer kennismakingsgesprek met deelnemer op het ASKV
  • 2 keer bijeenkomst buddy’s en deelnemers op het ASKV
  • 1 keer intervisie met buddy’s op het ASKV


Activiteiten: Je kunt bijvoorbeeld naar een museum gaan, samen gaan sporten, muziek maken of gewoon een kopje thee drinken. Het belangrijkste is dat je het leuk hebt samen en van elkaar kunt leren. 

About ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zet zich al 30 jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Juridische belemmeringen maken het deze doelgroep onmogelijk een maatschappelijk en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Hun noodgedwongen bestaan in de marge van de samenleving vergroot de kans op uitbuiting en misbruik. Angst voor autoriteiten belemmert hun de toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en medische zorg. Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning en het Project Activering Ongedocumenteerden verzorgt diverse leerwerktrajecten om deze doelgroep weer grip op hun leven te laten krijgen. Daarnaast is er een plek waar cliënten met ernstige medische problemen terecht kunnen: het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden.

Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.
Translate deeds to English