Juridisch medewerker (Amsterdam)

Legal work
Translation
Research
Providing advice
Reasoning
Reading & Writing
Research
Listening
Talking to others
Dutch
English

Het ASKV is op zoek naar vrijwilligers die het juridische hulpverleningsteam willen komen versterken. Als vrijwilliger geef je juridisch advies en begeleid je (uitgeprocedeerde) vluchtelingen bij hun procedure tot het verkrijgen van een verblijfsstatus. Het team beoogt ook sociale voorzieningen te organiseren en sociaal‐economische rechten te verbeteren voor deze groep.


Je werkzaamheden:

• Begeleiding van de juridische procedure:

° Juridisch dossieronderzoek en –analyse

° Onderzoeken van aanknopingspunten voor verblijf

° Verkrijgen bewijsmateriaal

• Juridisch advies geven over rechten van ongedocumenteerden.

• Dossieroverleg met collega’s en advocatuur

• Verbeteren sociale rechten zoals opvang, kindertoeslag e.d.


Wat krijg je er voor terug?

Druk maar gezellig kantoor. Klein, flexibel en gemotiveerd team dat niet alleen hulp wil bieden, maar ook actief en projectmatig de situatie van de doelgroep wil verbeteren. Zeer afwisselend werk door veelheid aan taken.

About ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zet zich al 30 jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Juridische belemmeringen maken het deze doelgroep onmogelijk een maatschappelijk en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Hun noodgedwongen bestaan in de marge van de samenleving vergroot de kans op uitbuiting en misbruik. Angst voor autoriteiten belemmert hun de toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en medische zorg. Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning en het Project Activering Ongedocumenteerden verzorgt diverse leerwerktrajecten om deze doelgroep weer grip op hun leven te laten krijgen. Daarnaast is er een plek waar cliënten met ernstige medische problemen terecht kunnen: het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden.

Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.
Translate deeds to English