Volunteering in Amsterdam > Amsterdam Deeds > ASKV / Steunpunt Vluchtelingen > Maatschappelijk hulpverlener (Amsterdam)

Maatschappelijk hulpverlener (Amsterdam)

Support work
Befriending
Escorting
Talking to others
Listening

Cliënten telefonisch en aan de deur te woord staan, helpen bij het vinden van een dokter, of meegaan naar afspraken. Het maatschappelijk team opent deuren voor ongedocumenteerden om hun toegang tot zorg, scholing en onderdak veilig te stellen. Ook werkt het ASKV met buddy’s die gewoon af en toe iets leuks gaan doen met een van onze cliënten. Voor de vacature binnen het maatschappelijke team houden we vast aan een minimum tijdsinvestering van twee dagen per week. We zijn speciaal op zoek naar iemand die Frans spreekt.

About ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zet zich al 30 jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Juridische belemmeringen maken het deze doelgroep onmogelijk een maatschappelijk en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Hun noodgedwongen bestaan in de marge van de samenleving vergroot de kans op uitbuiting en misbruik. Angst voor autoriteiten belemmert hun de toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en medische zorg. Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning en het Project Activering Ongedocumenteerden verzorgt diverse leerwerktrajecten om deze doelgroep weer grip op hun leven te laten krijgen. Daarnaast is er een plek waar cliënten met ernstige medische problemen terecht kunnen: het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden.

Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.
Translate deeds to English