About

Het Bibihuis wil kinderen die gediagnosticeerd zijn met een hechtingsstoornis een dusdanig leefklimaat en op maat gesneden hulpverlening aanbieden, dat zij in staat zijn uit te groeien tot evenwichtige volwassenen, die volwaardig in de maatschappij en het leven staan.

Anderzijds streeft het Bibihuis ernaar om ouders gedurende de weekenden en vakanties (tijdelijk) te ontlasten van hun opvoedingstaken om zodoende een eventuele uithuisplaatsing te kunnen voorkomen.

De visie van het Bibihuis is dat deze kinderen – die als gevolg van hun problematiek vaak al veel verschillende woonsituaties meegemaakt hebben – evenals ieder ander kind een warm, veilig en gezellig thuis verdienen, waar ze tot rust kunnen komen en als mens kunnen groeien. Het Bibihuis wil een dergelijke plek voor ze zijn.