Dutch Harp Festival

About

De stichting heeft ten doel de harp als muziekinstrument breed in de belangstelling van het publiek plaatsen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de harp als solo- en muziekinstrument, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een festival en concours, waar nationale en internationale harpisten van ieder niveau en muziekliefhebbers in het algemeen, concerten verzorgen, elkaar ontmoeten, naar elkaar kunnen luisteren en iets van elkaar leren.