This is a past deed

Actiegericht Leren over integratie

This is a past deed

Hoe helpen we de integratie van nieuwkomers in de praktijk een stap verder? De provincie Gelderland heeft OpenEmbassy gevraagd een reeks maaksessies te ontwikkelen. In een maaksessie delen nieuwkomers en organisaties, die betrokken zijn bij integratie hun kennis en helpen ze een lokaal probleem concreet verder. Actiegericht leren noemen wij dat.

 

Deze bijeenkomst vormt de start van een serie regionale maaksessies en daarvoor is uw kennis, ervaring en creativiteit cruciaal. Ook de stem van nieuwkomers zal duidelijk te horen zijn, zowel op het podium als in het publiek. Samen ontdekken we over welke thema’s we in welke regio’s maaksessies gaan houden.

 

Programma

  • 9.15 uur | Ontvangst
  • 9.45 uur | Opening: samen met u maken we een beeld van de stand van integratie van nieuwkomers in Gelderland
  • 10.30 uur | Leren van anderen: maak kennis met het succesvolle Gelderse initiatief Buddy to Buddyde Zutphense Uitdaging en andere innovators uit heel Nederland. Zij delen hun oplossingen op het gebied van onder andere werk, onderwijs, gezondheid en lokale verbindingen voor en door nieuwkomers
  • 11.15 uur | Leren van elkaar: samen brengen we in kaart waar we in Gelderland mee willen stoppen, doorgaan en starten op het gebied van integratie
  • 12.50 uur | Lunch
  • 13.45 uur | Werken aan verandering: samen stellen we vast wat er in welke regio nodig is en plannen we per regio éen of meer Maaksessies
  • 15.00 uur | Afsluiting: wat gaan we het komende jaar doen?
  • 15.30 uur | Einde, borrel

About Maaksessies Provincie Gelderland

Hoe brengen we samen met nieuwkomers de integratie van nieuwkomers in de praktijk een stap verder? De Provincie Gelderland heeft OpenEmbassy gevraagd een reeks maaksessies te ontwikkelen. In een maaksessie delen nieuwkomers en organisaties, die betrokken zijn bij integratie hun kennis en helpen ze een lokaal probleem concreet verder. Actiegericht leren noemen wij dat.