STIL Utrecht

About

STIL kiest er, als een van de weinige organisaties in Nederland, heel bewust voor om ondersteuning te bieden aan alle ongedocumenteerden. We maken daarbij geen onderscheid op basis van achtergrond of reden waarom iemand naar Nederland is gekomen. Dit komt voort uit de visie die de grondslag van de organisatie vormt: het recht op keuzevrijheid met onvoorwaardelijk behoud van mensenrechten.