About

Gevarieerde en originele kunstvormen komen in elke cultuur voor, maar zijn niet altijd structureel zichtbaar. ArteGanza Connecting Cultures wil kracht, schoonheid en diversiteit laten zien en door kunst en cultuur bevolkingsgroepen bij elkaar brengen. Het is dan ook de missie van ArteGanza Connecting Cultures door het bieden van een podium en te fungeren als huis van kunst en creatie.

Mocht jij interesse hebben op cultureel, artistiek of professioneel niveau om bij te dragen aan ons gedachtengoed en onze initiatieven… neem dan contact op