Stichting Gouden GeneratieStichting Gouden Generatie

About

De brug tussen de oude en de nieuwe generatie. De Gouden Generatie overbrugt de grenzen!
Er zal in Nederland altijd een non-cohesie zijn tussen culturele en religieuze achtergronden, de normen en waarden. Door activiteiten te organiseren, kunnen we zorg dragen voor dialoog tussen culturen en religies in de Nederlandse samenleving.

Naast sociale en culturele activiteiten brengt Stichting Gouden Generatie ook (inter)nationale academische contacten en netwerken in aandacht. Zij tracht middels coördinatie en mobilisatie van o.a. haar donateurs bij te dragen aan het leggen van contacten tussen publieke, privé en maatschappelijke groeperingen, zodat er meer activiteiten tussen de samenwerkingspartners gerealiseerd kunnen worden. Hiermee hopen wij de sociale samenhang binnen en omgeving Deventer te vergroten, tevens ook de leefbaarheid.

Stichting Gouden Generatie werkt voornamelijk met vrijwilligers dat merendeels uit studenten maar ook met deskundigen. Als u interesse heeft voor een bijdrage te leveren aan een van onze projecten of als u een ander idee heeft waar u ons voor wilt helpen horen we dat graag. U kunt ons bereiken via contact. Want hoe meer vrijwilligers er zijn hoe verder we met onze doel komen.