VIVOS DiemenVIVOS Diemen

About

Op 1 december 1986 werd de Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen, kortweg VIVOS, officieel opgericht. De doelstellingen waren en zijn: het organiseren van daadwerkelijke hulp aan ontwikkelingslanden en het bevorderen van voorlichting en bewustwording van de bevolking van Diemen ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken. In de loop van de tijd is het thema van de milieuproblematiek erbij gekomen. Door een toevallige samenloop is de keuze destijds gevallen op het tot stand brengen van een vriendschapsband met de plaats Nandaime in Nicaragua. Aan die vriendschap tracht VIVOS gestalte te geven door steun te verlenen aan concrete projecten. Uitgangspunt bij de keuze van de projecten is duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor het milieu, armoedebestrijding en verbetering van de positie van vrouwen en jongeren.