Versa WelzijnVersa Welzijn

About

MISSIE
De missie van Versa Welzijn is: het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

KERNWAARDEN
- Dichtbij
- Verbindend
- Ondernemend
- Deskundig

DOELEN
- Samen met inwoners wijken leefbaarder en sterker maken;
- Participatie van inwoners vergroten;
- Ouders ondersteunen bij vragen over opvoeden en opgroeien;
- Ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen bij het dagelijks leven;
- Het stimuleren en integreren van mensen met een arbeidsbeperking.
- Versa Welzijn wil mensen of groepen steeds zelfstandiger maken tot aan het niveau dat zij op eigen kracht de regie over hun wensen en mogelijkheden kunnen voeren.