About

Vrijwaard is een ouderenzorginstelling waar de focus niet alleen ligt op het gebied van wonen, maar er ook uitgebreide aandacht is voor welzijn in de breedste zin van het woord en er ruimte is voor het aangaan van nieuwe uitdagingen waarmee dit welzijn vergroot kan worden. Vrijwaard is gevestigd in Den Helder en omstreken, waarbinnen regelmatig nieuwe, innovatieve projecten ontwikkeld worden. Dit komt overeen met de missie van Vrijwaard, waar het leveren van een bijdrage aan menselijk geluk centraal staat en door middel van positieve energie beoogd wordt hier een bijdrage aan te leveren. Hieruit blijkt dat Vrijwaard gezien kan worden als een organisatie met een duidelijke focus op de menselijke factor. Meer informatie over Vrijwaard als organisatie zoals bijvoorbeeld over de Raad van Bestuur (Coert Veenstra) kan gevonden worden op hun website. De service van Vrijwaard is op zowel intern als extern gebied klantgericht en vertrouwen en verbinding tussen mensen worden beschouwd als de meest belangrijke kernwaarden. Een andere belangrijke kernwaarde van Vrijwaard is het denken en doen in mogelijkheden, waarmee beoogd wordt om klanten te stimuleren in hun mogelijkheden, met alle zorg en ondersteuning die daarbij van toepassing is. Verder staat de ja-cultuur binnen Vrijwaard centraal. Hiermee wordt verwezen naar de focus van Vrijwaard op het benutten van kansen, waardoor zowel de woonomgeving voor bewoners als de werkomgeving voor de medewerkers zo prettig mogelijk gemaakt wordt.