About

Welzijn Divers biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én een betere sociale leefomgeving.

Welzijn Divers levert diensten die een bijdrage leveren aan het voorkomen, verminderen of oplossen van maatschappelijke knelpunten op buurt-, wijk-, of stadsniveau. Onze taak is het activeren van burgers tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, het dragen van (mede) verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van medeburgers die ondersteuning nodig hebben.