About

Voor kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek is, gehandicapt is of een psychische aandoening heeft (jonge mantelzorgers) of kinderen en jongeren die zelf een zorgvraag hebben is “evenwichtig opgroeien” niet altijd vanzelfsprekend. Voor jonge mantelzorgers bestaat het risico, dat wanneer het opgroeien niet in evenwicht is, zij later zelf zorgvrager worden. Voor jonge zorgvragers geldt dat een maatje hem/haar vaardigheden kan aanleren waar hij/zij baat bij heeft in de samenleving.

Om de Jonge Mantelzorger de kans te bieden om gezond en krachtig op te groeien is het belangrijk dat er een preventieve aanpak is. Aandacht voor vroeg signalering (herkenning en erkenning van de jonge mantelzorger), programma’s op maat (themabijeenkomsten en trainingen: dit noemen we powerspots) en inzet van maatjes zijn de hoofdbestanddelen voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Voor de kinderen en jongeren die zelf een zorgvraag hebben is er het project buddyzorg. Een jonge vrijwilliger trekt een jaar lang met het kind/jongere op, onderneemt allerlei leuke activiteiten met de zorgvrager met als uiteindelijk doel de zelfstandigheid van het kind/jongere te vergroten en/of de sociale vaardigheden te vergroten.