Wonen Plus WelzijnWonen Plus Welzijn

About

Wonen Plus Welzijn is een organisatie voor welzijnsadvies, vrijwilligerswerk, mantelzorg, begeleiding en diverse projecten in Noord-Holland Noord. Wonen Plus Welzijn wil door middel van haar diensten een bijdrage leveren aan de samenleving, waarin mensen - ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden - op hun eigen wijze en in een vertrouwde en veilige omgeving kunnen participeren in de samenleving.