WonenPlus Noord-Holland Midden

About

Regionale Stichting WonenPlus (RSWP) wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen – ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden – op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving.

Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg:

De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers -daarbij ondersteund door professionals- door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.