ZonneheuvelZonneheuvel

About

Cluster Zonneheuvel ondersteunt mensen met een beperking bij het wonen in Bergen en Alkmaar. Cliënten kiezen zelf hoe, waar en met wie ze willen wonen. Onze ondersteuning daarbij hangt af van de individuele vraag.

Samen met de cliënt of zo nodig diens belangenbehartiger maken we een ondersteuningsplan. Van hieruit bieden we methodisch en deskundig ondersteuning gebaseerd op respect, zeggenschap over het eigen leven en volwaardig burgerschap van de cliënt.
In het navigatiemenu boven vind je meer informatie over de verschillende locaties van Zonneheuvel.