Skip Navigation
Post | August 2019 | Inspiration | 3 min read

Dit beïnvloedt de keuze van werknemers om aan vrijwilligerswerk te doen

Written by Louise de Sadeleer
vrijwilligers aan het vuilnisrapen in het vondelpark

“Hoe boost ik het aantal aanmeldingen voor vrijwilligersvacatures binnen mijn bedrijf?”


Dit is een vraag die ik bijna wekelijks krijg vanuit gemotiveerde bedrijven die, via Deedmob, hun medewerkers stimuleren om 1 dag per jaar aan vrijwilligerswerk te doen. Ironisch genoeg, is dit ook de vraag die goede doelen, welzijnsorganisaties en vrijwilligerscentra bezighoudt. 


Alvorens we kunnen bepalen hoe we het aantal aanmeldingen voor vrijwilligerswerk kunnen verhogen moeten we echter eerst een duidelijk beeld schetsen van de ‘volunteer journey’ en dus ook van zijn of haar mindset. 


Hoe past vrijwilligerswerk binnen het ethische kader van jouw werknemer? 


Elke dag maken we allerlei waardeoordelen die ons gedrag sturen. Het merendeel van deze oordelen maken we vrijwel ogenblikkelijk en zijn het resultaat van een (oer)instinct of onderbuikgevoel (zoals medeleven, bijvoorbeeld). Anderen hebben we langer doordacht en zien we als overeenstemmend met onze principes.  


Uiteraard ontwikkelen we dit moreel kompas niet losstaand van onze leefwereld. Integendeel, het helpt ons om in deze wereld te navigeren en ons aan te sluiten bij groepen die onze normen en waarden delen. 


Binnen georganiseerde groepen mensen, zoals bedrijven, merken we dan ook dat er de behoefte is om duidelijke company values te definiëren. Deze zijn verschillend per bedrijf en dienen ervoor een werknemers uit te rusten met een soort collectieve identiteit. Een voorbeeld is ‘gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaar en de planeet’.


Het belang van insteek, context & verplichting


Wanneer een bedrijf ervoor kiest om een werknemer tijd te bieden om vrijwilligerswerk te doen is het essentieel om ervoor te zorgen dat dit in lijn is met zijn of haar persoonlijke normen en waarden.


Het succes van een company volunteering beleid wordt dan ook vaak beïnvloed door de manier waarop werknemers worden gestimuleerd om aan vrijwilligerswerk te doen. Hierbij is het belangrijk om dagelijkse verplichtingen en werktaken te onderscheiden van een vrijwilligersactiviteit. 


Op deze manier biedt een bedrijf autonomie aan zijn werknemers om zelf te bepalen of en hoe vrijwilligerswerk binnen zijn of haar persoonlijke overtuigingen valt. 


Het doel van company volunteering vanuit een employee engagement perspectief is dan ook dat werknemers meer ‘purpose’ ervaren. Wanneer een werknemer zelfkiest om iets goeds voor een ander te doen kan hij of zij daardoor een boost van purpose en voldoening ervaren die uiteindelijk bijdraagt aan verhoogde algemene productiviteit. 


De rol van autonomie in het kiezen van een vrijwilligersactiviteit of goed doel


Dezelfde autonomie die nodig is om te beslissen om vrijwilligerswerk te doen geldt ook voor het kiezen van een activiteit of goed doel. Zo merkten bij Deedmob dat we dat werknemers die betrokken waren bij het kiezen van een activiteit of goed doel zich veel gemotiveerder voelen en vaker aanmelden voor vrijwilligerswerk. 


No alt text provided for this image

Foto: Dam tot Dam Businessloop

Zo zijn er mensen die alleen tijd willen investeren in een activiteit waarbij ze een meetbare impact maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fundraiser waarvan de opbrengsten een aantal mensen helpt, of aan iets in de buurt bouwen en zelf van het eindresultaat te kunnen genieten.


Anderen willen graag hun professionele skills inzetten om organisaties te helpen. Zo gaven teams van Red Bull meerdere workshops met goede doelen over communicatie, marketing en sales. 


Ook creëeren werknemers die op zoek zijn naar connectie en een goed gesprek waarde door een dagje met ouderen te gaan wandelen of zich als buddy in te zetten voor jongeren. 


No alt text provided for this image

Foto: H&M Nederland en Atlassian gingen met ouderen van Cordaan in ARTIS


Het is door als vrijwilliger of bedrijf in gesprek te gaan met goede doelen over hun behoeften, dat er sterkere sociale impact kan worden gemaakt. Dit vermijdt namelijk niet alleen een afhankelijksheidsprobleem (goede doelen die blijven afhangen van externe hulp of middelen), maar het helpt goede doelen ook beter te definiëren wat ze willen bereiken en hoe ze dit het meest effectief kunnen doen. Conclusie


Met de implementatie van een corporate volunteering programma heeft een bedrijf twee hoofddoelen. Aan de ene kant wil het graag zoveel mogelijk positieve impact in haar samenleving maken. Maar voor de meeste bedrijven is het ook een employee engagement tool, om zo een gevoel van purpose op te wekken bij haar werknemers.  


Het is belangrijk te begrijpen dat, om beide doelen te bereiken, het programma moet streven naar structurele, langdurige verandering. 


Door werknemers autonomisch te werk te laten gaan en te stimuleren zelf te bepalen hoe ze een bijdrage willen maken, laat je ze als bedrijf de ruimte om te bepalen hoe vrijwilligerswerk bij hen past.

Wil jij graag meer weten over #companyvolunteering? Neem dan snel een kijkje op Deedmob!

Share Post
Related Posts

In drie stappen naar een vacatureaanbod voor flexvrijwilligers

| Inspiration
Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we dat kortdurend, eenmalig en onregelmatig vrijwilligerswerk ...
See more

Waarom vrijwilligerswerk doen?

| Inspiration
Tegenwoordig kun je je makkelijker dan ooit inzetten voor doelen die je belangrijk vindt en kun je ...
See more

Vacatures integreren op je eigen website

| Inspiration
Door jouw Deeds (vrijwilligersvacatures) te integreren op je eigen website maak je het nog makkelijker voor ...
See more

© Deedmob, B.V.
Translate content to English