Make-A-Wish Nederland

About

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte en geeft hen kracht om kind te zijn. Dit bereikt de stichting door de inzet van 400 zeer enthousiaste en professionele vrijwilligers, verdeeld over het land, en door de inzet van 20 mensen, werkzaam vanuit het kantoor te Woerden. Financieel wordt het werk van de stichting mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsors, donateurs en door opbrengsten van regionale en landelijke acties.