About BestBuddiesNederland

Best Buddies Nederland. Best Buddies is een stichting die vriendschappen creëert tussen jongeren tussen de 16 en 35 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en studenten/ vrijwilligers. Deelnemen aan Best Buddies kan iemand met een verstandelijke beperking helpen bij het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen, bij het vergroten van het sociale netwerk en het gevoel ergens bij te horen.