About Buddyzorg Limburg

We ondersteunen thuiswonende ernstig, chronisch of levensbedreigend lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen doelgericht in het verwerkingsproces rondom het ziek zijn. Wij zetten in op het hervinden van eigen kracht, regie, zingeving, participatie en preventie.