About BuyWorld

BuyWorld is een ideële stichting met als doel iets van de soortenrijkdom (biodiversiteit) van deze aarde te bewaren. Zij wil dit bereiken door geld nuttig in te zetten, door collectief stukjes aarde te kopen en die te vrijwaren van menselijk handelen. Zo blijft de aarde leefbaar voor plant, dier en mens.