About Sichting Collective Needs Foundation (CNF)

Stichting CNF staat voor het samenbrengen van hulp instanties en organisaties.
Met ten doel het verlenen van financiële, materiële en technische steun ten behoeve van kinderen tussen 0 tot 16 jaar, zwangere vrouwen en alleenstaande moeders.
Zij verricht haar activiteiten zonder onderscheid naar afkomst, geloof en/of ras.

De stichting richt zich op het ontwikkelen van deze doelgroep tot zelfstandigheid en een menswaardig bestaan. Het begeleiden en samen brengen van hulpinstanties waarbij projecten op het gebied van (beroeps)onderwijs, voorlichting, preventieve, curatieve en palliatieve gezondheidszorg voorop staat.