Let us know how you can help!

One off · Anytime
Secretaris Varkevisserstraat 157, 2225 KZ Katwijk aan Zee, Nederland
This volunteering opportunity is expired
Scan me or visit www.deedmob.com/o/CNF/deeds/13468 to join
Detailed description
Do you share our mission and do you want to help us make a difference? Get in touch with us now so we can find out together how you can help! Tell us a bit more about yourself and why you’re motivated to support our mission, and we’ll get back to you soon so we can start doing good together!
Getting there
About Sichting Collective Needs Foundation (CNF)
Stichting CNF staat voor het samenbrengen van hulp instanties en organisaties.
Met ten doel het verlenen van financiële, materiële en technische steun ten behoeve van kinderen tussen 0 tot 16 jaar, zwangere vrouwen en alleenstaande moeders.
Zij verricht haar activiteiten zonder onderscheid naar afkomst, geloof en/of ras.

De stichting richt zich op het ontwikkelen van deze doelgroep tot zelfstandigheid en een menswaardig bestaan. Het begeleiden en samen brengen van hulpinstanties waarbij projecten op het gebied van (beroeps)onderwijs, voorlichting, preventieve, curatieve en palliatieve gezondheidszorg voorop staat.
·
Translate content to English
This volunteering opportunity is expired
Scan me or visit www.deedmob.com/o/CNF/deeds/13468 to join