About De Stamppotclub

Het zit hem al in de naam – the Stamppot Club maakt de èchte stamppot zoals oma hem vroeger maakte. Samen met een multigenerationeel netwerk maakt de Stamppot Club een oud-hollandse prakkie voor ouderen die dit helaas niet meer kunnen. Dit betekent niet alleen een gezonde, warme maaltijd voor ouderen die aan huis gebonden zijn. Door jonge vrijwilligers in te zetten die de ouderen ondersteunen in het koken, wordt jong en oud met elkaar verbonden. Het hoofddoel van de Stamppot Club is eenzaamheid onder ouderen tegen gaan, daarom zit er voor de ouderen die niet vitaal genoeg zijn om mee te koken een persoonlijke boodschap bij de stamppot toegevoegd