About HGJB

De HGJB heeft de missie om jongeren van de christelijke gemeente bij Christus te brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden materialen.