About Het Floreshuis

Het Floreshuis wil 'het huis van de wijk' zijn: een plek waar iedereen welkom is en waarin je samen jezelf kan zijn. Wij willen iedereen ondersteunen en helpen die iets wil, of die de buurt mooier wil maken.