Volunteering in Akoesticum > Akoesticum Deeds > Maaksessies Provincie Gelderland > Maaksessie #4, De Veranderopgave 2021 & het Plan Integratie en Participatie?

This is a past deed

Maaksessie #4, De Veranderopgave 2021 & het Plan Integratie en Participatie?

This is a past deed


Velen in Gelderland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers in de samenleving - niet in het minst die nieuwkomers zelf. Uit onderzoek blijkt dat maatwerk daarvoor het beste werkt. De nieuwe inburgeringswet die minister Koolmees aan het voorbereiden is, lijkt dat maatwerk gemakkelijker te gaan maken. Iedere nieuwkomer krijgt immers vanaf 2021 een eigen Plan Integratie en Participatie (PIP). Dit klinkt als een kans voor nieuwkomers om hun eigen perspectief en ambitie leidend te laten zijn. Maar hoe maak je binnen de politieke en ambtelijke kaders een persoonlijk plan met een nieuwkomer? Wat is er voor nodig om als gemeente en maatschappelijke organisaties samen met nieuwkomers zelf maatwerk te leveren? Hoe zorgen we binnen de bestaande context van wetten en regels en beleid, dat de stem van de nieuwkomer gehoord wordt?


Met deze vragen als vertrekpunt organiseert de provincie Gelderland met Open Embassy een Maaksessie Veranderopgave 2021: wat is nodig voor een goed persoonlijk Plan Integratie en Participatie? De opgave: welke actie-agenda moeten we in 2019 uitvoeren om in 2021, als de wet ingaat, echt maatwerk te leveren voor nieuwkomers in Gelderland?


De Maaksessie vindt plaats op 14 mei 2019 , van 9.30 tot 15.00 uur op een goed bereikbare plek in de Food Valley. Voor nieuwkomers, beleidsmakers, professionals, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en onderzoekers. In het ochtendprogramma verdiepen we de vragen en leren van de ervaring van nieuwkomers, wetenschappers en professionals uit het sociale domein. We analyseren op basis van verhalen van nieuwkomers wat de meest urgente vraagstukken zijn. In de middag ontwerpen we voor die vraagstukken concrete oplossingen. Dat doen we door samen een actie-agenda te ontwikkelen: een concrete lijst aan acties die de aanwezigen uitvoeren met behulp van andere stakeholders. Samen vormen die een aanzet tot een nieuwe, inclusieve aanpak richting 2021.

Het dubbele doel: kennis verzamelen over wat werkt en wat niet, en tegelijk de kansen van de nieuwe wet helemaal ten goede laten komen aan de nieuwkomers zelf. De oplossingen en ideeën zullen we direct koppelen aan de vragen en uitdagingen in de regio Food Valley. Daardoor kunnen we heel concreet worden. Maar de sessie is zinnig voor iedereen die te maken krijgt met de nieuwe wet en het PIP.


Waarom zou je komen?

Je kunt je kennis en expertise delen, nieuwe kennis opdoen, én zorgen dat jouw meest pregnante actiepunt kan worden uitgevoerd met een groep van gelijkgestemden.


In april ontvang je het definitieve programma.

About Maaksessies Provincie Gelderland

Hoe brengen we samen met nieuwkomers de integratie van nieuwkomers in de praktijk een stap verder? De Provincie Gelderland heeft OpenEmbassy gevraagd een reeks maaksessies te ontwikkelen. In een maaksessie delen nieuwkomers en organisaties, die betrokken zijn bij integratie hun kennis en helpen ze een lokaal probleem concreet verder. Actiegericht leren noemen wij dat.
Translate content to English