Making session # 9 // Working & Learning for newcomers in Gelderland

Event · 6 hrs · 19 Sep 2019, 09:30 - 15:30
Velperbinnensingel 10, 6811 Arnhem, Nederland
This is a past volunteering opportunity.
Scan me or visit www.deedmob.com/o/Maaksessies/deeds/14355 to join
Detailed description

Velen in Gelderland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers in de samenleving. Niet in het minst de nieuwkomers zelf. Werk is een cruciale pijler in integratie. Maar nieuwkomers, werkgevers, bemiddelaars en gemeenten lopen aan tegen beperkte mogelijkheden om werken en leren te combineren.


Leer-werktrajecten zijn van grote meerwaarde voor nieuwkomers. Maar er is een groot tekort aan opleidingsplekken waar nieuwkomers kunnen werken en leren tegelijk. Ook is het moeilijk om plekken gereserveerd te krijgen speciaal voor nieuwkomers. Leer-werktrajecten kunnen bijvoorbeeld een goede sleutel zijn om (vak)taal te leren en toe te werken naar een baan op het oude werkniveau. Maar we zien in de praktijk dat nieuwkomers en werkgevers veel problemen ervaren als zij aan het werk willen gaan, of als zij willen werken en leren tegelijk. Gedurende de Maaksessie zullen we de obstakels in kaart brengen en verdiepen, zullen we leren van good practices, en komen we tot concrete acties en oplossingen voor die obstakels. Daar hebben we u voor nodig! Het doel is meer kennis, meer handvatten voor werkgevers, én meer leer-werkplekken voor nieuwkomers. 


Met deze uitdagingen als vertrekpunt organiseert de provincie Gelderland met Open Embassy een Maaksessie Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland. De opgave: welke actie-agenda moeten we in 2019 uitvoeren om tot een optimale oplossingen te komen voor nieuwkomers in Gelderland?


De Maaksessie vindt plaats op 19 september plaats in Arnhem (tijd en locatie volgt). Dit doen we graag samen met jou.


Waarom zou je komen? 

Je kunt je kennis en expertise delen, nieuwe kennis opdoen, je netwerk versterken, én zorgen dat jouw meest pregnante actiepunt kan worden uitgevoerd met een groep van gelijkgestemden die je daarbij helpen.


De sessie is de negende van elf Maaksessies die provincie Gelderland organiseert in 2018 en 2019. Het doel is al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. En dit met lokale stakeholders in de praktijk te brengen. Kennis én actie! Meer informatie vindt u op onze online leeromgeving Deedmob.


Over de Maaksessies

Maaksessies zijn in het leven geroepen door de Provincie Gelderland en OpenEmbassy. Op het lokaal niveau gebeurt er veel rondom inburgering, er is kennis en ervaring maar vaak opereert men versnipperd. Een Maaksessie is een manier om met elkaar problemen in kaart te brengen, en over te gaan tot actie.


De Maaksessie over Werken en Leren is onderdeel van een serie van 11 Maaksessies waarin wij samen met u lokale vraagstukken rond de integratie van nieuwkomers onderzoeken. Dit doen we samen met lokale en provinciale stakeholders. Tijdens de Maaksessie analyseren we, en gaan we over tot actie.


Gedurende het eerste deel verzamelen we inzichten aan de hand van de ervaringen van nieuwkomers. Het perspectief van de nieuwkomers zijn een essentieel onderdeel hiervan. Ook de perspectieven van de instanties en stakeholders komen aan bod.


Gedurende het tweede deel formuleren in groepjes deelnemers op de praktijk toegesneden acties aan de hand van de inzichten die we in de ochtend hebben opgedaan. Deelnemers kiezen de opgave waar ze mee aan de slag willen zelf uit. Elke groep maakt een actieplan, met een oplossingseigenaar en ondersteuners. Op deze manier resulteert de maaksessie in een actieagenda.

Getting thereLocatie volgt
Volunteering in Arnhem > Arnhem Deeds > Maaksessies Provincie Gelderland > Making session # 9 // Working & Learning for newcomers in Gelderland
About Maaksessies Provincie Gelderland
Hoe brengen we samen met nieuwkomers de integratie van nieuwkomers in de praktijk een stap verder? De Provincie Gelderland heeft OpenEmbassy gevraagd een reeks maaksessies te ontwikkelen. In een maaksessie delen nieuwkomers en organisaties, die betrokken zijn bij integratie hun kennis en helpen ze een lokaal probleem concreet verder. Actiegericht leren noemen wij dat.
·
Translate content to English
This is a past volunteering opportunity.
Scan me or visit www.deedmob.com/o/Maaksessies/deeds/14355 to join