About Mestreechter Fanfaar Sint Joezep

Wij zijn een fanfare die het accent legt op samen musiceren zonder competitieve prestaties aan te gaan. Wij willen graag muziek maken in onze vrije tijd en hechten er aan om als het ware als een gezin/familie samen te zijn.De fanfare is opgericht in 1924 en wij zetten ons met hart en ziel in bij evenementen op cultureel gebied. Te denken valt aan bijvoorbeeld Processies, dodenherdenking, reveille blazen ‘s-ochtends vroeg bij de gedecoreerde mensen op Koningsdag. Ook trekken wij graag musicerend uit om evenementen op te luisteren. Te denken valt aan het inhalen van de stadsprins, zaterdag voor carnaval of als iemand een heugelijke gebeurtenis wil vieren.