About Milieuraad Zwolle

De Milieuraad Zwolle is een organisatie die actief is op het brede terrein van natuur- en milieu. Er worden zowel gevraagd als ongevraagd (beleids-)adviezen gegeven aan, zienswijzen/bezwaarschriften ingediend bij de Gemeente en eventueel andere overheidsinstanties (b.v. Provincie, Waterschap).

De Milieuraad richt zich echter niet uitsluitend op de overheid, ook het ondersteunen en adviseren van andere organisaties, scholen, nieuwe initiatieven en personen behoort tot het werkterrein. Daarnaast worden door of onder auspiciën van de Milieuraad ook diverse activiteiten uitgevoerd. Kortom er wordt gewerkt vanuit een drietal hoofdinvalshoeken.