About Ons Fort

De bevordering van de kennis van, onderzoek naar en de belangstelling voor het (ondergronds en bovengronds) erfgoed binnen de gemeente Venlo en de haar omringende (eu)regio, hierna te noemen "het werkgebied", waarbij het militaire verleden van Venlo, de Frederik Hendrik Kazerne en het Fort Sint Michiel centraal staan, en daarmee de vergroting van het draagvlak onder de inwoners voor het behoud van dit erfgoed.