About Schuldhulpmaatje Culemborg

SHM-Culemborg helpt mensen die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Een SchuldHulpMaatje is professioneel getraind en is een vertrouwenspersoon. Ook is een maatje onbaatzuchtig en doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens.

SchuldHulpMaatjes helpen mensen bij het orde op zaken stellen van hun financiën in nauwe samenwerking met professionele hulpverleners van de gemeentelijke SchuldHulpVerlening.

Doel:
Als SchuldHulpMaatjes ben je er voor de hulpvrager en biedt je ondersteuning op maat: geen symptoombestrijding, maar gericht op financieel gezonde zelfstandigheid en zelfredzaamheid op de lange termijn.

Taak en rol
Maatjes zijn vrijwilligers die verschillende soorten hulp bieden:
- Orde brengen in de administratie zodat er overzicht komt;
- Leren budgetteren
- Ondersteuning in een traject van schuldsanering
- Nazorg na de schuldhulp, om terugval te voorkomen.