Skip Sidebar

About

De Seniorenraad is een adviesorgaan van de gemeente Gooise Meren op alle beleidsterreinen die het belang van senioren raken en vervult daarmee een brugfunctie. De Seniorenraad bevordert de ...

Share

About Seniorenraad Gooise Meren

De Seniorenraad is een adviesorgaan van de gemeente Gooise Meren op alle beleidsterreinen die het belang van senioren raken en vervult daarmee een brugfunctie. De Seniorenraad bevordert de belangenbehartiging van senioren en ouderen en werkt samen met diverse instellingen en organisaties op het gebied van het ouderenbeleid.

Activiteiten
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Gooise Meren, de politiek en relevante organisaties binnen het Sociaal Domein.
- Initiëren en ondersteunen van activiteiten op het terrein van senioren/ouderenzorg.
- Mede-organiseren van de jaarlijkse Seniorenmarkt

© Deedmob, B.V.
Translate content to English
English