About Sonsbeeckpark

IamSonsbeeck is een vrijwilligersorganisatie die een deel van het onderhoud van het Van Sonsbeeckpark op zich heeft genomen. Deze taak hebben wij overgenomen van de gemeente en zullen wij minimaal net zo goed als hen uitvoeren. Deze taak staat aan de basis van onze organisatie.