About Sportclub Only Friends

Sportclub Only Friends is een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking in Amsterdam. Only Friends heeft 700 leden, 24 sporten en wordt ondersteund door 150 vrijwilligers, 50 stagiaires, ambassadeurs en sponsoren.