About

SportService Zwolle is 'aannemer' van het gemeentelijk sportbeleid. Op basis van een prestatieovereenkomst met de gemeente Zwolle geeft SportService Zwolle zelfstandig uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid. Binnen de kaders van dat beleid heeft de organisatie haar eigen visie op de wijze waarop de te behalen doelstellingen binnen het gemeentelijke sportbeleid gerealiseerd kunnen worden.

Aan de hand van een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod in de vorm van een doorgaande leerlijn zoveel mogelijk Zwollenaren actief aan het sporten en bewegen brengen én houden (lifetime sportparticipatie), bij voorkeur in georganiseerd verband.