About St. Anna

St. Anna biedt zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die complexe zorgvragen hebben. Ons aanbod is integraal, wat betekent dat we ons richten op alle levensgebieden: van zorg tot wonen en van daginvulling tot vrije tijd. We zijn er voor jong en oud. St. Anna ondersteunt bij vragen gedurende alle levensfasen van de cliënt. Omdat we begrijpen dat wensen en behoeften vaak veranderen gedurende een leven, veranderen we hier graag in mee.

Samen met de cliënt en verwanten denken we niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden. We gaan uit van een leven lang leren, eigen kracht en eigen regie. St. Anna ondersteunt en inspireert cliënten, zodat ze hun dromen zoveel als mogelijk kunnen verwezenlijken. Onze kennis, expertise en aanpak maken dit mogelijk. St. Anna staat voor een stabiele en veilige omgeving. Toegesneden op de cliënt en voorzien van rust, regelmaat, respect en gepaste uitdagingen.