Skip Navigation
About

Voorlichting en bewustwording aan burgers in Twente, bij- en nascholing van studenten en professionals, organiseren van bijeenkomsten, testen van nieuwe producten en diensten rondom zorgtechnologie ...

Share

About Twentse Zorgacademie

Voorlichting en bewustwording aan burgers in Twente, bij- en nascholing van studenten en professionals, organiseren van bijeenkomsten, testen van nieuwe producten en diensten rondom zorgtechnologie Voorlichting en bewustwording aan burgers in Twente, bij- en nascholing van studenten en professionals, organiseren van bijeenkomsten, testen van nieuwe producten en diensten rondom zorgtechnologie