Skip Navigation
About

Wij hebben als missie om bewoners te ondersteunen die door hun persoonlijke situatie tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ons doel is ...

Community & familyOlder peopleHealth & wellbeing
Share

About Welzijnskompas Hillegom Lisse

Wij hebben als missie om bewoners te ondersteunen die door hun persoonlijke situatie tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ons doel is dat zij door de verleende ondersteuning op eigen kracht verder kunnen. Wij richten ons op mensen die tussen wal en schip vallen omdat ze niet ‘in een hokje’ passen van het bestaande aanbod. We noemen dit sociale EHBO. Maar wij richten ons ook op de mantelzorger die met hulp van een vrijwilliger en andere ondersteuning de zorg langer vol kan houden.

Wij zetten ons aan de ene kant in voor het versterken van de eigen veerkracht van kwetsbare burgers in de dorpen. Wij maken hierbij gebruik van de eigen kracht van de cliënt en hun omgeving. En aan de andere kant stimuleren we weerbare burgers om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar een ander.

Ons aanbod is er op gericht om problemen te voorkomen en waar nodig lichte hulp en ondersteuning te bieden. Wij helpen bij het oplossen van individuele en collectieve vragen en problemen en stemmen af met zorg en hulpverlening. Wij dragen bij aan een integrale aanpak en werken daartoe samen met professionele en vrijwilligersorganisaties.

Wij zorgen ook voor de match tussen vraag van de cliënt en het aanbod van vrijwilligers. De diensten en activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. We ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties hierbij. Denk aan informatie, scholing, begeleiding.