About Wijkplatform Helmerhoek

Wijkplatform Helmerhoek richt zich op het verbinden van actieve bewoners

Onze speerpunten:
• Schoon, heel en veilig! Er komen steeds vaker klachten binnen dat delen van de wijk aan het vervuilen zijn. Het gaat dan veelal om de groene delen, waar veel zwerfvuil wordt achtergelaten en er soms sprake is van het dumpen van grof vuil. Samen met de direct aanwonenden van die groene delen willen we zoeken naar (structurele) oplossingen voor dat probleem.

• Aandacht voor de jeugd in de wijk. Hoewel er de laatste tijd steeds meer activiteiten ontstaan in het wijkcentrum, bereiken we daarmee lang niet alle jeugd (en dan vooral de jeugd boven de 12 jaar). Samen met onder meer het jongerenwerk van Alifa en Radar willen we onderzoeken welke behoeften er bij de jongeren zelf zijn en bekijken of we daarbij kunnen faciliteren.

• De verkeerssituatie rondom de scholen in het centrum van de wijk. Een probleem waar al jaren over gesproken wordt zonder dat er een echte oplossing gevonden is. Toch hopen we in 2018 een belangrijke stap te kunnen zetten.

• Het in contact komen met zo veel mogelijk wijkbewoners die in hun eigen straat actief zijn met het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale contacten.