About

WijZ daagt (potentieel) kwetsbare mensen uit om actief te blijven en om zelf de regie over het eigen leven te houden. WijZ organiseert daarom een totaalpakket aan activiteiten en diensten dat mensen helpt een balans te vinden in het leven.

Zo biedt WijZ een inspirerende sociale omgeving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelf of samen met anderen activiteiten kunnen organiseren. Aan mensen die hiertoe niet (meer) in staat zijn, biedt WijZ ondersteuning en begeleiding op een manier die aansluit bij de individuele wensen.

Veelal zijn het vrijwilligers die deze ondersteuning bieden.

Iemand ervaart welzijn, als er sprake is van een balans op de vijf levensdomeinen: lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiraties. WijZ organiseert en faciliteert op al deze domeinen activiteiten en services.