About Zorgboerderij De Mikkelhorst

De Mikkelhorst heeft de meeste kenmerken van een sociale onderneming waar mensen met een (arbeids)beperking een zinvolle/betekenisvolle en op ontwikkeling gerichte werkplek hebben. Zij vormen de motor in het bedrijfsproces. De Mikkelhorst is primair dan ook een werksetting voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en/of het sociale leven en is daarbij niet alleen gericht op zorg. Door bij de inzet van de kwaliteiten van onze deelnemers te focussen op diens ontwikkelingsmogelijkheden bieden we toegevoegde waarde.

De Mikkelhorst begeeft zich op het snijvlak van zorg en werk, educatie en recreatie en het creëren van meerwaarde voor onze deelnemers en de inwoners van Haren en omstreken.

De Mikkelhorst biedt iedereen bovenal een aantrekkelijke omgeving waarin bezoekers en deelnemers elkaar ontmoeten. De Mikkelhorst werkt op basis van ecologische principes en duurzaamheid.