About

De Marke is een zorgcentrum voor ouderen met 90 bewoners en 78 aanleunwoningen. Naast goed wonen en goede zorg biedt de Marke ook tal van mogelijkheden voor plezierige sociale contacten en zinvolle bezigheden. De bewoner geeft zelf aan in hoeverre hij/zij zelfstandig kan wonen en waarbij hulp gewenst of noodzakelijk is.