About Abraham de Pinto

De Abraham de Pinto-competitie heeft de bedoeling belangstelling bij studenten te wekken voor het belang van mondelinge communicatie met cliënten (rechtzoekenden, rechtvragenden) voor een adequate uitoefening van het juristenvak.