About

Het Amsterdams Vrijwilligers collectief (AVC) stroomlijnt de activiteiten van vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen en statushouders in Amsterdam. Het AVC werkt vraag gestuurd: Welke vluchtelingen in Amsterdam kunnen hulp en ondersteuning gebruiken van een groep betrokken burgers? Hier speelt het AVC op in door gericht (werk)projecten en activiteiten te ontwikkelen. Vluchtelingen worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten en activiteiten. De vraag kan tevens komen uit betrokken organisaties zoals de gemeente, het COA of het Leger des Heils.