About Credo Huis

Wij geloven dat iedere jongere kostbaar en waardevol is, gaven en talenten heeft en tot bloei kan komen. We hebben oog en geloof voor die ene die het niet meer ziet zitten, die geen hoop en/of toekomstperspectief meer heeft. Zijn of haar geluk hebben we voor ogen. Binnen het Credo Huis willen we hieraan bijdragen.

Het Credo Huis biedt vanuit een kleinschalige aanpak een veilig (t)huis voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Samen met een team van gepassioneerde professionals, vrijwilligers en betrokken partners helpen wij jongeren bij het (her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Door middel van een plan van aanpak waarin we met de 9 leefgebieden aan de slag gaan, persoonlijk groeiplan en een buddysysteem mogen (t)thuisloze jongeren volledig tot hun doel komen en volwaardig re-integreren in de maatschappij.

Het Credo Huis is onderdeel van stichting Credo Ministries en is en particulier initiatief waarin samengewerkt wordt met overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving. Sinds juli 2015 is het Credo Huis officieel zorgaanbieder "Beschermd Wonen".