About Hogeschool van Amsterdam

Welkom in de vrijwilligersgroep van Culturele en Maatschappelijke Vorming! Voor vragen over het online platform, vrijwilligersvacatures of andere vragen m.b.t. Deedmob e-mail naar Sam of Ebru.

sam@deedmob.com
ebru@deedmob.com