About Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland

Het Leger des Heils W&G ZWN is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Mensen met twee handen vol problemen, waaronder vaak ook psychiatrische problemen. Mensen die door de vele vangnetten zijn heen gevallen en uiteindelijk bij het Leger des Heils terecht komen. We wijzen mensen niet af, maar lopen een eind(je) met hen mee.