About Netwerk Dien je Stad

Netwerk Dien je Stad is een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Dien je Stad richt zich speciaal op jongeren die in de gemeente Ede wonen en alleen of met anderen iets voor (kwetsbare) mensen willen betekenen.

Jaarlijks zetten honderden jongeren en volwassenen zich via Netwerk Dien je Stad in voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om zelfstandig voor zichzelf en hun omgeving te zorgen en bieden zij netwerk aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. Dit doen wij in samenwerking met diverse (vrijwilligers)organisaties in de gemeente Ede.